Contact:   0411 - 60 83 64                     

 •   OPRICHTING BV / HERSTRUCTURERING BEDRIJFSSTRUCTUUR

  Veel ondernemers starten hun bedrijfsvoering in een eenmanszaak, vennootschap onder firma of maatschap. Op een bepaald moment kunnen er goede (fiscale) reden zijn om de onderneming om te zetten in een besloten vennootschap. Wij adviseren u graag over de voor- en nadelen van zo’n rechtsvormwijziging.

  Hetzelfde geldt voor het wijzigingen van uw juridische bedrijfsstructuur. Uw bedrijfsstructuur beweegt met u mee. Zo kunnen bijvoorbeeld het aangaan van een samenwerking, de aankoop van een bedrijfspand of een bedrijfsoverdracht reden zijn om uw BV-structuur uit te breiden of in te krimpen. Ook voor advies hierover bent u bij Greywood Fiscalisten aan het juiste adres.

  Wanneer u vervolgens besluit om de stap te nemen, staat er een hoop te gebeuren. Dergelijke wijzigingen hebben zowel financiële, administratieve, fiscale en juridische gevolgen. Daardoor zijn er allerlei partijen betrokken bij de uitvoering hiervan. Als fiscalisten overzien wij het gehele speelveld en voeren wij de regie over het gehele proces. Daardoor verloopt het traject soepel en kunt u zich volledig op uw eigen activiteiten richten.

 •   BEDRIJFSOVERDRACHT / BEDRIJFSOPVOLGING

  Aan ieder begint komt een einde. Ook aan uw ondernemerschap. Gaat u uw bedrijf verkopen? of draagt u over aan een familielid of werknemer? Een goede voorbereiding is in beide gevallen onmisbaar. De fiscus wil immers graag nog even afrekenen. Door tijdige de juiste stappen te nemen, kunt u zich behoorlijk wat belasting besparen over de verkoopopbrengst.

  De fiscale optimalisatie van uw rechtsvorm en/of bedrijfsstructuur, de begeleiding van fiscale due dilligence, het redigeren van verkoopovereenkomsten en toepassing van de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen, etc. Onze fiscalisten hebben ruime ervaring met alle relevante fiscale aspecten van de bedrijfsoverdracht of -opvolging.

  Wij adviseren en begeleiden u graag voor en tijdens het gehele proces. En door middel van een gedegen financiële planning maken wij ook uw positie na de verkoop inzichtelijk. Zo wordt ook deze belangrijke stap voor u een succes!

 •   VASTGOED

  Rondom het thema vastgoed krijgt u te maken met een sterke samenloop van de verschillende belastingwetten. Dit maakt de fiscaliteit op dit punt vaak complex. Door uw vastgoed slim te positioneren of handig gebruik te maken van de geldende fiscale vrijstellingen kunt u uw rendement aanzienlijk verbeteren.

  Onze fiscalisten hebben ruime ervaring met vastgoedtransacties en -projecten. Wij adviseren en begeleiden eigenaren van bedrijfsvastgoed, projectontwikkelaars, beleggers, maar ook advocaten en juristen met vastgoed in de portefeuille.

 •   FINANCIËLE PLANNING

  Op basis van een persoonlijke inkomens- en vermogensprognose wordt uw volledige financiële situatie in beeld gebracht en geoptimaliseerd, waarbij ook risicoscenario’s worden meegenomen. Op basis hiervan beoordelen we of financiële doelen haalbaar zijn en brengen we kansen en risico’s in beeld. Het financiële plan behoudt ook naar de toekomst zijn waarde, omdat het u in staat stelt om toekomstige beslissingen gefundeerd te kunnen nemen. Dit geeft inzicht, overzicht en rust. Onze financieel planner is gecertificeerd en als zodanig aangesloten bij de Federatie Financieel Planners.

 •   MANAGEMENTPARTICIPATIES (MBO/MBI/PRIVATE EQUITY)

  Vanwege de samenloop met de dienstbetrekking speelt fiscaliteit bij management- en werknemersparticipaties een grote rol. Het bereiken van een fiscaal bestendige structuur, die recht doet aan de belangen van eigenaren en participanten staat voorop. Vraagstukken m.b.t. gebruikelijk loon, managementstructuren, doorbetaald loonregeling, lucratief belang, e.d. worden vroegtijdig opgepakt en waar nodig wordt in overleg met de Belastingdienst zekerheid verkregen.

 •   ESTATE PLANNING

  De term ‘estate planning’ betekent letterlijk de planning van uw nalatenschap. Het doel is om uw vermogen op de door u gewenste wijze over te laten gaan op uw erfgenamen of andere begunstigden. Hierbij speelt de heffing van erf- en schenkbelasting een grote rol. Wij adviseren u graag over uw fiscale mogelijkheden. Vanzelfsprekend kunt u ook het verzorgen van aangiften schenk- en erfbelasting bij ons terecht.

 •   ZORG

  Het Nederlandse zorgdomein is sterk gereguleerd. Op fiscaal vlak gelden diverse vrijstellingen, waaraan de voorwaarden omvangrijk zijn en regelmatig wijzigen. Het verkrijgen en behoud van de fiscale zorgvrijstelling in de vennootschaps- en omzetbelasting heeft forse financiële gevolgen. Op die vlakken wilt u vanzelfsprekend in controle zijn. Wij hebben ruime ervaring opgedaan met de advisering en begeleiding van instellingen en professionals in de zorg.

 •   FRANCHISE

  Een franchiseondernemer is een bijzonder soort ondernemer, omdat deze ondernemer met een extra partij te maken heeft, namelijk de franchisegever. Dit maakt dat, hoewel er geen speciale fiscale regels zijn voor een franchisenemer, er toch een aantal fiscale valkuilen zijn die vaak voorkomen bij deze vorm van ondernemen. Door jarenlange ervaring in het begeleiden van dergelijke ondernemers, weten we die valkuilen te herkennen en te voorkomen dat er in getrapt wordt. Wij adviseren u hierin graag.

 •   START-UP EN SCALE-UP (SOFTWAREONTWIKKELING, IT)

  Een briljant idee. Dat vormt de bron van iedere start-up en/of scale-up. Er komt echter meer bij kijken om van het idee een succesvolle onderneming te maken. Onderwerpen zoals rechtsvorm, het belonen van medewerkers, vooraftrek BTW en de positionering van de intellectuele eigendom verdienen vroegtijdig de aandacht. Door deze zaken goed te regelen wordt een stevig fundament gelegd om de groei van start-up naar scale-up mogelijk te maken.